பொதியிடல் பிரிவுகளுக்கு தொழிற்சாலை பணியாளர்கள்

பொதியிடல் பிரிவுகளுக்கு தொழிற்சாலை பணியாளர்கள்

Job Overview

Location
Kegalle, Sabaragamuwa
Job Type
Full Time Job
Job ID
30861
Salary
45,000 ₨ - 48,000 ₨ Per Hour Salary
Date Posted
8 months ago
Recruiter
Nethuva
Job Views
20

Job Description

பண்ணல / கிரிவுள்ள / பஸ்யால / தங்கொடுவ

ஆகிய பிரதேசங்களில் உள்ள

பிஸ்கட் / போசிலின் / சோயா / டோபி / குடிபாணம் / குழந்தை உணவுகள்

போன்ற உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில்

லேபல் / பொதியிடல் / தயாரிப்பு போன்ற பிரிவுகளுக்கு (ஆண்/ பெண்) தேவை.

👉வயது 17-55

👉நாளொன்றுக்கு 1600-2100 வரை

👉மாத சம்பளம் 48,000/- (‌நாள்/வார/மாத) சம்பளம் வழங்கப்படும்.

👉OT வழங்கப்படும்

👉உணவு தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும்

👉நண்பர்கள் / குழுக்கள் / திருமணமானவர்கள்

ஒரே தொழிற்சாலையில்.

Similar Jobs

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept